CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ/HỦY VÀ HOÀN TIỀN

  • Hàng hóa được đổi trả trong vòng 2 tuần với điều kiện hàng và hộp đựng hàng còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu đã qua sử dụng.
  • Nếu đổi hàng: sẽ bù trừ chênh lệch thanh toán với hàng đổi
  • Nếu trả hàng: công ty chúng tôi sẽ hoàn trả lại khoản tiền đã nhận trước đó.