Clicky
image

 Hộp điều chỉnh

HOP DIEU HINH TUNGLEE1
HOP DIEU CHINH TUNGLEE MINI
HOP DIEU HINH TUNGLEE1
HOP DIEU CHINH TUNGLEE MINI

Hộp điều chỉnh TUNGLEE mini US-UX

Giá: Liên hệ

Kiếu:

Công suất:

Kích thước (Size):

Điện áp:

Kiểu cốt:

Loại:

Thêm khác:

- +
Kiếu

US, UX

Công suất

120W, 15W, 25W, 40W, 60W, 6W, 90W

Kích thước (Size)

2: 60mm, 3: 70mm, 4: 80mm, 5: 90mm

Điện áp

1: 110~110V (1pha), 2: 200~220V (1pha)

Kiểu cốt

0: Cốt tròn, 1: GA, 2: Cốt thẳng (40W, 60W), 3: Cốt thẳng (60W, 90W), 4: Cốt xoắn (6W-120W), 5: Cốt xoắn (60W-120W), 6: NA

Loại

0: IK (Cùng chiều), 1: RK (Đảo chiều)

Thêm khác

B: Thắng điện từ

Sản phẩm liên quan

Thông tin nhận hàng

0822.777.778FacebookZalo