Single Blog

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM (HAMEE) THAM QUAN CÔNG TY NGỌC TIÊN

Tin Tức

Công ty Ngọc Tiên rất vinh dự tiếp đoán Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM tham quan Công Ty  và đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình về sản phẩm của chúng tôi tromg thời gian qua.

Công Ty Ngọc Tiên rất mong được tiếp tục trao đổi, đồng hành và cùng nhau phát triển cùng với HAMEE trên chặng đường mới.

Leave a Reply